​ Mësuesja e gjuhës shqipe i ankohet komunës me plot gabime drejtshkrimore

23.01.2020 21:18:43

Një mësimdhënëse e gjuhës shqipe, u ankua në komunë, por ajo ka bërë gabime elementare drejtshkrimore.

Në Kamenicë një mësimdhënëse u ankua në komunë se pse nga arsimtarja e gjuhës shqipe u sistemua në punën e bibliotekistes.

Kjo kërkesë iu refuzua nga komuna

Sebep për këtë u bënë gabimet drejtshkrimore elementare që u gjetën në letrën e saj.