BORXHIN POPULLIT DUHET KËTHYER!

18.02.2020 19:42:14
ADEM BYTYÇI
KY ËSHTË POSTALAT I NDËRGJEGJËJËS KOMBËTARE, DHE KËRKESË IMEDIATE E TË  GJITHË QYTETARËVE TË KOSOVËS!
POPULLI I KOSOVËS, BIJET DHE BIJAT MË TË ÇMUARA TË TIJ NË KOHË LÜFTE NDANË KAFSHTËN E BUKËS PËR TË NDIHMUAR LUFTËN…
DJEMTË E KËTIJ POPULLI  QË PUNONIN JASHTË FORMUAN DY FONDE ME NDJERSEN DHE MUNDIN E TYRE PËR TË NDIHMUAR POPULLIN E KOSOVËS NË QASTET MË TË RËNDA TË HISTORISË SE TIJ…KËTO FONDE ISHIN VENDLINDJA THRRET DHE FONDI I 3%-Shit,PËR VEQ NDIHMËS ME MJETE FINANSIARE PËR MES KËTYRE DY FONDEVE.. DJEMTË DHE BIJAT E KËTIJ POPULLI ,QË NË ATE KOHË ISHIN DUKE PUNUR NË PËRENDIM , LANË JETËN ATJE DHE ERDHEN  DHE RANË DËSHMOR PËR ATDHEUN E TYRE PËR LIRINË E KOSOVËS, KËTË NUK E BËNË SE U DETYRUAN NGA DIKUSH ,POR KËTE E BËNË NGA NDJËNJA E  DASHURISË  NDAJ KOMBIT DHE ATDHEUT TË TYRE KOSOVËS…TANI PAS PËRFUNDIMIT TË LUFTËS DYSHOHET SE KANË MBET ME QINRA MILIONA  MARKA  NGA TË DY FONDET ME TË CILAT KANË QEVERISË  INDIVIT TË CAKTUAR  TË CILET NJIFEN ME EMËR E MBIËMER .. EGZISTOJNË INDICE SE KËTO MJETE NUK I JANË KËTHYER  POPULLIT ,POR JANË ABUZUAR NGA INDIVIT TË CAKTUAR PËR INTERESA TË TYRE PËRSONALE…NUK DIN KUSH SE AKA DHËN DIKUSH LLOGORI SE NË DUARTË E KUJT PËRFUNDUAN ATO MJETE  AQ TË SHUMTA NGA TË DYJA FONDET.. MADJE MUNGOJNË INFORMATATË  SE A ËSHTË MARRË PROKURORIJA E SHTETIT ME KËTE QËSHTJE KAQ SENZITIVE…SIDO QË TË JET, HERATË A VONË TË GJITHË ATA  TË CILET KANË ABUZUAR  ME MJETE FINANSIARE TË TË DYJA FONDEVE NUK U MBETET TJETËR ALTERNATIVË PËRVEQ QË TË PËRGJIGJËN PARA POPULLIT  DHE MJETET ME TË CILAT KANË ABUZUAR  PA TJETËR DUHET T’IA KËTHEJNË POPULLIT SEPSE ATO I TAKOJNË POPULLIT E JO INDIVIDEVE!…