Deputetët “të painteresuar” t’i kryejnë obligimet që ua ka ngarkuar Kuvendi

28.11.2020 11:53:25

Aktualisht në Kuvendin e Kosovës janë funksionale tri Komisione hetimore: Komisioni Hetimor në lidhje me menaxhimin e pandemisë; Komisioni Hetimor lidhur me procesin e privatizimit dhe Hetimor mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet e hidrocentraleve.

Deputetët, anëtarë të këtyre Komisioneve kanë mendime të ndryshme sa i përket rezultateve që mund të sjellin në fund të mandatit të dhënë nga Kuvendi.

Deputeti nga radhët e LDK-së, Haxhi Avdyli pjesë e Komisionit Hetimor Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet e hidrocentraleve, ka thënë se ky Komision ka arritur që të ndikojë në ngritjen e temës së hidrocentraleve në nivel më të lartë.

Madje sipas Avdylit që është edhe iniciues i këtij Komisioni, ata kanë arritur që ta sensibilizojë opinionin për degradimin e ambientit.

“Unë besoj që rezultatet e këtij komisioni do të jenë shumë pozitive. E para është kjo që ne kemi arritur që ne ta ngrisim këtë temë në nivel më të lartë. Kemi arritur që ta sensibilizojmë opinionin edhe gazetaresk edhe opinionin e përgjithshëm për këtë degradim të ambientit që po ndodhë në Kosovën tonë të vogël”.

“Por në të njëjtën kohë ne besojmë që me raportin tonë përfundimtar që ta hartojmë në fund të hetimit do të nxjerri më shumë çështje të cilat do t’u shërbejnë të gjitha organeve si ato të drejtësisë por edhe organeve të ndryshme të ministrisë, ekonomisë që këto të gjetura të hidrocentraleve të atribohen të organet gjegjëse dhe në mënyrë që të gjendet një zgjidhje sa më e mirë që edhe të krijohet energji e ripërtrsihme dhe në të njëjtën kohë të ruhet ambient”.

Avdyli poashtu ka thënë se dhënia e lejeve mjedisore për operatorin ekonomik KELKOS nga ministria e Ekonomisë dhe Ambientit ka qenë një goditje për punën e këtij Komisioni.

“Lajmi i keq për hetimin e këtij komisioni dhe në përgjithësi për këtë lami janë veprimet të cilat i ka bërë Ministria e Ambientit dhe Ekonomisë, konkretisht për dhënien e lejës mjedisore të një operatori i cili është edhe objekt i hetimit të këtij komisioni. Kjo na ka dhënë një mesazh se përkundër asaj që ju hetoni, përkundër asaj që ju gjeni parregullsi ne do t’i vazhdojmë ato gjëra të cilat nuk kanë qenë deri tash të mira.

“Konkretisht po flasim për operatorin KELOS në grykën e Deçanit i cili përkundër mungesës së lejeve dhe shkeljeve të pikave të kontratës, përkundër degradimit të ambientit që i ka bërë asaj zone të bukur prap se prapë ministria e ka parë të udhës ti jap leje mjedisore edhe atë në vlugun e hetimeve të këtij komisioni. Kjo do të thotë që një objekt kur diçka është nën hetim ajo edhe duhet së paku të shikohet të ndalet por përkundër kësaj organet gjegjëse e kanë parë të udhës që ti japin leje mjedisore dikujt për të cilin ne jemi i hetuar kontratat e mëhershme të cilat kanë qenë abuzive sipas nesh” ka shtuar ai.

Sipas Avdylit arsye e vazhdimit të këtyre lejeve kanë qenë interest jashtë ose brenda politikës.

“Por siç duket interesat tjera jashtë politikës ose brenda kanë bërë që të vazhdohet me lejet mjedisore dhe në këtë drejtim neve na kanë dhënë një goditje sepse kërkesa jonë që në fillim ka qenë që ne të bëjmë një lloj moratoriumi për gjitha lejet që këto leje të ndërkrehen por kjo nuk ka ndodhë dhe unë më të vërtetë shprehi keqardhje për këto vendime që i ka marr Ministria e Ambientit dhe Ekonomisë.”

“Mendoj që këto gjëra duhet të rishikohen dhe shpresoj që ne përmes këtij komisioni do të dalim me të gjetura dhe  do t’i rrëzojnë këto pretendime të ministrisë që përkundër shkeljeve që janë e kanë parë të udhës që të japin leje mjedisore për një operator që faktikisht në bazë të asaj që kemi parë në terren dhe çka po shohim deri më tash nuk i ka plotësuar kriteret. Tash ne do ta hetojmë edhe këtë çështje, do ta shohim se ku i ka parë ministria ato plotësime të kritereve sepse edhe banorët lokal edhe shoqëria civile kanë bërë ankesa, por mbetet për tu parë”, ka thënë Avdyli.