Fushatë për ruajtjen e rajonit të Ohrit

20.07.2016 07:33:27

‘Një është! Me vlerë është!’ është motoja nën të cilën ‘Front 21/42’, në bashkëpunim me ‘Eko-vetëdije’ do ta shënojë fillimin e fushatës për ruajtjen e rajonit të Ohrit, rajonin e vetëm të UNESKO-s në Maqedoni.

Në kuadër të ruajtjes së fillimit të kampanjës do të prezantohen edhe konkludime për Shkallën e ruajtjes së trashëgimisë botërore natyrore dhe kulturore-rajoni i Ohrit, të miratuara në sesionin e 40-të të Komitetit për trashëgimi botërore të UNESKO-s, në Stamboll, Turqi, si dhe një prej vendimeve të mundshme për zhvillim të qëndrueshëm dhe të mençur në këtë rajon ‘Smart Ohër’.