KEDS njofton për zonat që do të mbesin pa rrymë nesër

06.02.2017 17:06:06

KEDS ka njoftuar për disa nga zonat të cilat do të kenë reduktime me energji elektrike gjatë ditës së nesërme.

Kryesisht arsyet e ndërprerjeve kanë të bëjnë me montimet e ndarësve linjor, siguria e sistemit etj.

Ja për cilat zona bëhet fjalë:

Më 07.02.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Ekstra (Kodi:73000006) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Ahmet Zariqi, Vneshta II, Furtuna, Ujësjellësi, TS Nexhati, Begaj, Studime, Moteli, Fabrika Ekstra, Rashicët, Vneshta, ETC, Zjarrfikësit dhe konsumatoret komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit linjor 10 kV.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 1. Më 07.02.2017 në TS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Randobrava (Kodi:30034010) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reti, Randobrava, Vala 900, Ipko, Gorancë, Randobrava II, Pompat e Ujit Gorancë.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në LP – ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS Randobrava.

 1. Më 08.02.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda (Suhareka) do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi:32000003) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjinovci, Lagjja Pojatina, Qendra Sallagrazhde, Elektroni, Lapidari Grikovci, Sharra Ali Rexhepi, Grikovci, Lagjja Berisha Gjinovc, Lagjja e re Shirokë, Lagjja Hajdaraj, LAB Oil dhe Qendra Gjinoci.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS Lagja Berisha Gjinovcë.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 07.02.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Podujeva 1 (Kodi:14000001) prej orës 10:30 deri 11:00  dhe prej orës 14:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Javori, Furra Laura, Blakqorët, Tabet, Beselicët, Ram Obrança, Apollonia Private, Ujësesjellësi i Qytetit, Kulla e Sabitit.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit energjetik në NS 10/0,4 kV Blakqorët.

 1. Më 07.02.2017 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Lum i Madhë (Kodi:15019006) prej orës : 13:00 deri në orën : 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Te Sherif Petroli, Amazona, Stanovci, Gracë, Babimoci, Stanovc I, Stanovc II, Lumi i Madh, Lumi i Madhe Banesat, Prilluzhë, Stanovc Haradinaj dhe konsumatoret komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: premontimi i shtyllave 10 kV.

3.Më 07.02.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Llapushnik (Kodi:16023003) prej orës 11:00 deri në orën 11:30  dhe prej orës 15:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poterku, Llapushniku Sopat, Llapushnik te Shkolla, Orllati, Negrovc, Vuqak, Xhurgjicë, Negrovc Llokma, Kleqke e Re, Bytyqët, Joni Fixm dhe ndriçimi publik

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndërprerësit 10/0.4 kV.

4.Më 08.02.2017 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Lum i Madhë (Kodi:15019006) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Te Sherif Petroll, Amazona, Stanovci, Graca, Babimoci, Stanovc I, Stanovc II, Lumi i Madh, Lumi i Madhe Banesat, Prilluzhë, Stanovc Haradinaj, konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

 1. Më 08.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 3 do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Nr. 13 Drini i Bardhë – Furra (Kodi:12000007) prej orës : 11:00 deri në orën : 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drini i Bardhë, Arta I/1, Drini i Bardhë 1, Shtjefan Gjeçovi dhe Arta.

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi i  transformatorëve matës rrymor 10 kV dhe ndërrimi i Ampermetrit.

 1. Më 08.02.2017 në TS 110/35/10 kV Palaj do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Palaj (Kodi:18024001) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lajthishtë, Hamidi, Bivolak, Grabovc i Epërm, Grabovc i Ul[t, Shipitulla dhe Sibovci.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 12/1000.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 1. Më 07.02.2017 në TS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Kosovapetroll (Kodi:40041003) prej orës 09:30 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaj, Prelez, Terrnovc, Muhovc, Euromiti, Luzha, Prelezi, Ujësjellsi  dhe Talinovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit energjetik në NS 10/0,4 kV.

 1. Më 07.02.2017 në TS 110/35/10 kV Ferizaj (Bibaj) do të shkyçet:
 • Dalja 10 kV Drejtimi i Komogllaves (Kodi:40000009) prej orës 12:30 deri në orën: 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla Gërlicë, Betoni Nika, Eskavatori, Gurthyesi Dani Company, Kulla Shkolla e Vjetër Komogllavë, Hib Petroll, Komogllava dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i Transformatorit të Mbingarkuar në TS Gërlicë-Shkolla.