Kuvendi s’ka kuorum për të votuar ndryshimin e projektligjit për Trashëgiminë në Kosovë

09.03.2017 16:47:27

Kuvendi shqyrtoi në parim Projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Trashëgiminë në Kosovë, si dhe shqyrtimin e parë të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën jo-kontestimore, mirëpo nuk pati kuorum për t’i votuar.

Kuvendi po vazhdon të shqyrtojë projektligjet tjera sipas rendit të ditës.