Lavdi vepres tënde minister i Forcave te Armatosura të Republikës se Kosovës, Kolonel Ahmet Krasniqi

21.09.2018 23:55:09

Fotografia e Ahmet Asani