Nuk është morale të zgjedhet përfaqësues i popullit në Kuvend dikush që është dënuar nga gjykata për vepër penale

18.01.2021 19:42:56
Nga Muhamet Hamiti
Moraliteti
Karakteri i njeriut, moralieti i tij/saj është i rëndësishëm. Jo vetëm, por sidomos në vigjilie të zgjedhjeve politike, si këto të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë më 14 shkurt.
A është e pranueshme të zgjedhet përfaqësues i popullit në Kuvend apo anëtar i Qeverisë njeriu me precedent penal?
Përgjigj është: natyrisht Jo.
 S’ka kuptim,nuk është morale, të zgjedhet dikush që është dënuar nga gjykata për vepër penale.
Askund. As në Kosovë, natyrisht.