Publikohet raporti për shërbimet komunale në Prishtinë

11.08.2017 09:33:51

​Organizata Iniciativa për Progres (INPO) publikon sot raportin “Indeksi i kënaqëshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Prishtinë”.

Panelistë në këtë konferencë do të jetë sekretarja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Rozafa Ukimeraj, kryetari i Komunës, Shpend Ahmeti dhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, Halim Halimi.

INPO ka dizajnuar raportin duke bërë matjen e kënaqshmërisë së qytetarëve për 15 fusha të shërbimeve komunale, bazuar në indikatorë matës për secilën fushë dhe shërbim.

“Indeksi i kënaqëshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale” synon që në baza vjetore të skanoj kënaqëshmërisë e qytetareve me performancën e komunës, rezultatet e të cilit do të ndikonin në prioritizimin e politikave investive dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve komunale.