Stresi i mbajtjes së një sekreti, ja çfarë ndodh në mendjen tonë

14.09.2017 13:09:10

Një punë e vazhdueshme dhe stresuese për trurin tonë edhe kur nuk e kuptojmë këtë. E mendojmë këtë gjë shumë herë në ditë dhe kjo na bën të shqetësuar

Kush hyn në një sekret, është i detyruar ta vazhdojë këtë punë stresuese, që nuk duhet ta bënte në qoftë se nuk do të kishte këtë sekret. Bëhet fjalë për një punë aktive edhe kur nuk janë të pranishëm njerëz për të cilët mbahet ky sekret. Të kesh sekrete është një aktivitet psikologjik i lodhshëm, jo vetëm në momentet që jeni të angazhuar për të fshehur diçka, por në përgjithësi për faktin e vetëm që ke një sekret.

Literaturë shkencore e pakët

Kështu mund të përmblidhet rezultati i një kërkimi kompleks të kryer nga tre psikologë të Universitetit e Kolumbisë në Nju Jork, të udhëhequr nga profesor Michael Slepian dhe të botuar në gazetën e Personalitetit dhe Psikologjisë Sociale. Hulumtimet zbulojnë një vizion të ri të sekretit, e cila pastaj përcaktohet vetëm nga qëllimi i vetëm i fshehjes së diçkaje, madje edhe kur sjelljet e veçanta nuk zënë vend për t’u fshehur. “Sekretet janë tepër të zakonshme, por janë të studiuara dobët dhe shpesh keqkuptohen”, thonë autorët. “Gjithkush ka sekrete, por hulumtimi deri më tani ka bërë pak për të karakterizuar se çfarë sekretesh kanë njerëzit, çfarë sjell po të kesh sekrete, dhe si mund të jetë e dëmshme të kesh. Për shembull, vetëm një pjesë e vogël e artikujve shkencorë në 50 vitet e fundit të hulumtimit psikosocial kanë fjalën “sekret” në titull.

Një mendim i vazhdueshëm

Sot dihet se ka shumë kategori të ndryshme të sekreteve dhe më të shpeshtat janë gënjeshtrat që janë thënë, dëshirat romantike ose seksuale ndaj njerëzve të tjerë të çarmatosur, sekretet e jetës në lidhje me paratë dhe sjelljet seksuale, jetën familjare, ambiciet e fshehura, madje edhe sjelljet e sinqerta me vonesë në të kaluarën ose aktive në të tashmen dhe shumë të tjera. Hulumtuesit numëruan 38 të ndryshme. Stresi i lidhur me këtë gjendje të veçantë psikologjike është se ata që e dinë se kanë një sekret, e mendojnë dhe e rimendojnë atë, brenda këtij aktiviteti të brendshëm të mendjes (“mind wandering”) , të cilat sipas psikologëve zënë një pjesë të mirë të mendimit të përditshëm. Edhe kur  nuk jemi në prani të personit që më shumë se të gjithë duhet të mbahet në errësirë, nëse dimë se kemi një sekret, do ta mendojmë shumë herë gjatë ditës. “Sekreti është një tërheqje për të tërhequr vëmendjen e një individi”, thonë studiuesit e Universitetit të Kolumbisë. “ka dëshmi se mendja është në zakonin e përhumbjes në mendimet për shqetësimet personale të pazgjidhura”. Dhe sekreti me siguri bie në mesin e këtyre.

Një shtytje për të rrëfyer

Dhe kur një sekret është veçanërisht i rëndë dhe duhet të mbahet për një kohë, atëherë mund të rrisë edhe rrezikun e ankthit ose depresionit, gjithmonë sipas të njëjtëve studiues, për të lehtësuar fillimin e simptomave fizike. Kjo është treguar edhe për një rast specifik: kur i fshihet diçka partnerit. Shumica  e njerëzve do të vazhdojnë të mendojnë dhe të rimendojnë aq shumë herë, sa sekreti në një moment do të bëhet burimi i një gjendjeje të padurueshme të stresit. Përfundimisht dikush heq dorë dhe vendos të rrëfejë.