Grua/ Vargje nga Hyrije Jusufi

17.07.2021 14:04:34
GRUA
Ti ngrihesh në mëngjes përshëndet gëzimin
Ti mesditës i falë shumë dritë
Ti mbrëmjen e injoron
Për ti futur lodhjes frikën nën eshtra…!
E
Mëngjes
Drekë
Mbrëmje
I bënë të qajnë për ty
Buzëqeshja yte sashtrisë
Ti
Gjinia e bukur femër …!
Pejsazh i mirëfilltë
Pranverë
Fluturim
Jetë je…!