Para historia nuk i duhet shqiptarëve dhe Kosovës

20.06.2021 01:03:55

Skënder MULLIQI

Kosova çka do qe të thëmi, është shtet i varfër më ekonomi të pazhvilluar sa duhet.Nuk jemi largë shteteve të pa zhviluara edhe pse ne mund të mendojmë ndryshe.Kemi mundur të zhvillohemi, por e lamë veten dhe shtetin mbrapa më kast.Rrethanë lehtësuese megjithate për ne është së jemi në Evropë, e jo diku në Afrikë për të mbetur për jetë e mot hiq asgjë .Ajo që do ti kishte bërë mirë Kosovës në këto rrethana të përpëlitjës për të dalë nga qorsokaku ekonomik dhe politike , do të ishte inkuadrimi në BE, ku edhe do të kishim pasur fonde të posaqme zhvillimore. Nuk jemi së nuk I patem njerëzit që kan dije ta drejtojnë shtetin e Kosovës në fazën delicate të tranzicionit .Pasi që jemi largë strukturës së BE-së, dhe jemi ku jemi, nese dëshirojmë të jetojmë më mirë , do të duhej të mendojmë seriozisht për rritje ekonomike, të mëndojmë të ndërtojmë fabrika , ta ngjallim industrinë e rëndë , pa të cilën nuk mund të zhvillohemi dhe as të kemi mirëqnje.Kalimi në ekoniminë e tregut nuk mund të bëhët mbrenda natës.Kjo mund të bëhët më një mobilizim të ri të pushtetit , më një mobilizim të përgjithshem qytetarë.Nese nuk kemi vende te mjaftueshme te punës për rininë tanë, nese nuk kemi paga të mira , dhe nese nuk mendojmë që të kemi një shoqëri të shëndosh , nuk kemi mundësi të ecjës tonë përpara. Me idetë dhe më logjikën retrograde të shekullit të kaluar , Kosova nuk mund të ketë përspeketivë.Pushteti I dijshëm , pushteti më invencion dhe më ide përparimtare , më kuadro të larta profesionale , do të krijonin ambient të ri zhvillimor, do të krijonin përspektivë të re për të jetuar në Kosovë. Forcat politike të cilat dëshirojnë të mbajnë gjendjën e tillë qfarë është, jo të mirë , nuk I duhen Kosovës. Mjaftë I patem, mbi kokë për dy dekada Çdo kthim mbrapa do të ishin fatale për vendin dhe popullin e saj. Pushteti i ri duhet pru ligje të reja , të cilat do të kishin ballancuar ndërtimin e fabrikave , nën drejtimin e kuadrove profesionale, duke i terhequr kështu edhe investimet dhe investitorët e jashtëm , pa të cilët zor të kapërcëhën krizat e katandisura që shumë kohë …Para historia nuk i duhet shqiptarëve dhe Kosovës…