Strasbourg gjykon në favor të gazetarëve të cilët në të ashtuquajturën “e...

Strasbourg gjykon në favor të gazetarëve të cilët në të ashtuquajturën “e hëna e zezë” u dëbuan nga parlamenti (Video)

09.02.2017 12:49:01

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjykyar në rastin e ë cilët janë larguar fizikisht nga sigurimi i parlamentit nga seanca parlamentare për miratimin e buxhetit në vitin 2012.

Gjykata e Strasburgut gjykoi se në këtë rast ka shkelje të nenit 10 dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, shkruan Akademik.

“Vendimi duhet të jepet publikisht, por gazetarët dhe publiku mund të përjashtohen në kohën e gjithë ose një pjesë të procedurës në interes të moralit, rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, ku interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në mosmarrëveshje, apo kur gjykata e vlerëson të nevojshme në rrethana të veçanta kur publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë”, përcaktohet në nenin 6 të Konventës Evropiane.

Siç shpjegon Gjykatën e Strasburgut, gazetarët Naser Selmani, Natasha Stojanovska, Frosina Fakova, Snezhana Lupevska, Biljana Bogdanovska dhe Toni Angellovski janë ankua para Gjykatës për heqjen e tyre me forcë nga galeria e Kuvendit, për të cilët gazetarët e akredituare kanë ndjekur debatin për miratimin e Buxhetit më 24 dhjetor 2012, e njohur si “hëna e zezë”.

Duke vlerësuar se heqja fizike e gazetarëve nga galeria e sallës, e cila ka shkaktuar një situatë të veçantë, siç vuri në dukje Gjykata Kushtetuese, eskalimi i kaosit dhe çrregullimi në sallë kishte për qëllim për të mbrojtur gazetarët dhe për të siguruar rendin në sallë, dhe jo të pamundësojë kryerjen detyrës së tyre-për të informuar publikun dhe për të kufizuar lirinë e shprehjes, ku Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë kërkesën e gazetarëve.