Vargje nga Elmira Tafa

09.10.2021 13:29:10

Bëj mirë

Bëj mirë të gjesh mirë
Jo me zorë por me dëshirë
Eshef një plakë të rrëzohet
Jepi dorë që të çohet
Sa më shumë bëj mirë o njeri
Ndihmo aq sa të kesh fuqi
Kur një fëmijë zgjat dorën kërkon
Jepi një kacidhe barkun i ngron
Edhe kur era fryn e gjëmon
E nga dritarja rri e vështron
Nëse një zogë të pa stre e she
Merre strehoe atje mos e le
Për çdo të mirë në këtë jetë
Zoti e ka ruajtur në xhepë
Vjen një ditë e fare pa kuptuar
Merr shpërblimin që ke merituar