Dy fjalë për dezertorët politikë

21.08.2019 21:45:15

Nga Muhamet Hamiti

Veprimi i kalimit të ndokujt nga një parti në tjetrën në anglisht jepet me foljen ‘defect’, përkthimi i të cilës në shqip dhe në ndonjë gjuhë tjetër bëhet me foljen ‘dezertoj’.
Folja në anglisht përdoret kur dikush lë një parti politike e i bashkohet një tjetre; lë vendin e vet dhe i bashkohet një vendi armik të vendit të vet; lë një kauzë dhe i bashkohet një kauze tjetër konkurrente.
Aq i pasanksionuar është dezertimi politik te ne sa që këtu quhet thjesht ‘kalim’: filani kaloi prej partisë A në partinë B, apo C.
Konotacioni i foljes ‘defect’ në anglisht është negativ dhe prandaj kaluesi (dezertori) person jo i lavdueshëm.
Për dezertorët serikë (të atyre që kanë kaluar dy a më shumë herë në parti tjetër, duke u kthyer ndonjëherë te e para), fraza në anglisht është ‘serial defector’.
Dezertorë serikë me emër kemi ne në Kosovë. Të tillë që ndërrojnë flamujt politikë prej stine në stinë elektorale dhe janë të kërkuar në tregun politik kombëtar.
Ky është aspekt i veçantë i korrupsionit politik në Kosovë që, i pavërejtur dhe i pasanksionuar moralisht, ka kapluar jetën shoqërore e politike në vend.