Ese- L igjet e pashkruara të jetës

22.08.2019 19:03:57

Nga Luan  KALANA

Detyrimet ndaj Vetes ,obligimi Qytetar ndaj Shoqerise, …Normale dhe te shenjta per t’u Zbatuar, …pune e Papaguar,qe shperblehet ne rilindjen dhe trashegimin, e Brezit te Ri ,ne gjeneratat e Ardhshme. @ -Detyrimet ndaj Jetes ,ndaj Punes,ndja Familjes ,si bashkeshort dhe prind,ne ritjen dhe shkollimin e femijeve,kujdesin ndaj prinderve te moshuar,kujdesin ndaj shendetit , -jane te padukshme e te kushtezuar ne jete. & -Obligimi qytetar,dhe specifik si Intelktual,si pjesetar i shqoqerise i mjedisit qe i perkasin, eshte norme qytetare per t’u zbatuare kontibuar si qytetar aktiv,ne mendim e ne aktivitet. C -Fale Pasionit letrar,shkollimi,t(me modesti-tre Univeriste ne Shqiperi ,per Gjuhe Letersi ,per Filozofi dhe Akademia e Marine,si dhe Kolegjine Amerike) dhe profesionit te Mesuesise ,pervoja jetesore ne dy sisteme tekunderta shoqerore dhe ne dy Konitinent Europe dhe Amerike,dashuria per jeten humanizmi shpirteror,per njerezit e thjeshte per te vobegtit. = Te marra, se bashku,jane ajo Pjese e Jetes e krijimtarise time ,te shkruarit te Botuarit te librave dhe te shperndarjes Falas,shkollave ,shoqatave dhe biblotekave,shokeve,miqve,dhe Friends te Facebook. -LIBRAT e mia modeste,permblidhen ne tre 3 cikle : 1-Librat e Vendlindjes-Devoll-Florida, 2-Shqiperia-Prejlud i Europes, 3-Mozaik Letrar