Shtatë njerëzit të lindur me superfuqi (Video)

24.10.2016 18:10:27

Historia e tyre është interesante. Madje, disave, identiteti u është mbetur sekret, për të mos rrezikuar jetën e tyre.

Të njohur prej njerzëve që vrapojnë më së shpejti në botë, më të fortët në botë, njerëz “kompjuter”, për të pamurit më të mirë në botë etj, këta “heronj” kanë hyrë në librin Guinness.

Më poshtë do të kuptoni nga secili, karakteristikën që i dallon nga njerëzit normalë.