Vendi nga skandali në skandal po thellohet në krizat e reja, shumë shkurt, çka tani ?

25.05.2019 16:01:41

Nga ky moment,ne jami në gjendje mergjente si shtet ku duhët ndermarr masa aq sa mundemi pa u perplasur rrezikshëm për fatin e vendit, më gjithë ata fajtorë e jo fajtor për situatën e krijuar ku nuk po funksionon bash asgjë ! Nuk tolerohët tutje kjo gjendje ku sa fillojn diqka, pa bërë bash asgjë fillojn diqka krejt tjetër dhe kështu po bijm nga skandali politik në skandal tjetër politik e moral.

Urgjentisht duhet krijuar grupi i punues më njerëz të pervojave të mëdha, grup krejt i pa anshëm për ta menagjuar punën e projektit kalimtar për ta shpetuar vendin nga më e keqja, një e keqe kjo e cila haptas po na kërcnon.

Mos të na përseritet mania e keqe, pse filloj aj e jo unë e as ta bllokojm njëritjetrin më inate ngase ne kështu po marrim fund.

Po i ceku vetëm pikat aktuale çfarë do duhet bërë pa i renditur sa e sa pika të dobëta, akomulluar tash e sa vite pas çlirimit të vendit tonë dhe mbi po këso pikash, pa i permendur ato, grupi i pavarur do duhet punoj :

Ti hapim dyertë dhe mos pengohet drejtësia e më pas të kërkohët llogaria nga gjykata, gjykatës e prokuror si dhe, nga ky moment të percilet akoma më shumë më mekanizmat shtesë e hulumtues për të parë më sakt se kush po vazhdon e interferon nga politika dhe kështu po pengonë funksionimin në drejtësi dhe zbatimin e ligjeve në tërësi.

Të aprovohet ligji për themelimin e gjykatës së vonuar speciale vendore për krimet e luftës pa dallim nacionalitetit të viktimave e jo të këmbëngulët për Tribunal ngase, Trbunali vjen vet vetëm atëhere kur gjykatat tona speciale për krimët do ta kryejn punë më shumë seriozitet per zbardhjën e krimeve çfarë janë bërë në Kosovë.

Të aprovohet dhe ndahet lokacioni për ngritjën e Muzeut të fatkeqsisë si stacion ku filloj treni i zi për ekzodin masiv të popullit tonë por jo të ndertohet ai Muze parase të hapim vende pune në fusha tjera prodhimi, në të kundertën, me Muze dhe investime tjera jo prodhuse në këtë shkallë pa punësimi në vendin tonë, vendi ynë për ditë e më shpejt po shkon në shkatrrim dhe një ditë shumë shpejt, e tërë Kosova do mbetët Muze i së keqës kur gjithë rinia po braktis vendin. E di, tashmë po shihet haptazi se një Kosovë të tillë e dojn ata të cilët, jo vetëm pushtetin por edhe shtetin duan ta privatizojn dhe vetëm më grupet e interesit tyre vendin ta sundojn.

Nuk po ceku pika tjera në paketën e emergjencës, ngase qytetari i thjesht nuk po i lexon e as kupton, dersa njerëz të krimit politik, nga këto ku lexon ai po mëson dhe kthehet e na lufton.

Luzern 25.05.2019
Xun Çetta