Disa nga mësimet e nxjerra për qeveritë e ardhshme lokale

06.07.2017 17:45:34

Ministria e Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Misionin e OSBE’së në Kosovës po zhvillojnë pubëtorinë me temë “Mesimet e nxjerra për qeveritë e ardhshme lokale: përvojat nga kryetarët, përfaqësuesit e zgjedhur, shoqëria civile dhe konuniteti i biznesit”. U tha se qëllimi i kësaj punëtorie është që të nxjerrë në pah problemet e vazhdueshme nga pushteti lokal aktual dhe të ofrojë një mundësi të shkëmbimit të përvojave, për të ndihmuar kryetarët e ardhshëm të kuptojnë çështjet më urgjente. U kërkua  që qeveritë e ardhshme lokale të jenë më transparente.