Luan Lumeka Kalana – Manhatan, më mahnit!

23.04.2019 08:52:16

1-Manhattan,
ec i menduar në trotuaret e tua,
ngre kokën të kap lartësitë,më kot,
kapelja me bie përdhe, në tokë,
ku janë Binjaket*, zëmra pikon lot.
2-Manhattan,
emër me nam,në botë je mrekulli
je ajka e kulturës e qytetërimi,
pallatet pa numër si shtylla betoni,
çajnë qiellin si shpata në kaltërsi.
3-Manhattan,
natë me diell,yje e xixëllonja,
ditë me hënë që natën s’njeh,
truri i njerëzimit ,raca e miliona,
simbol dijes, qytet natën s’fle.
4-Manhattan,
këmbët trokasin, apo zhurma
sa kate poshtë ngulur si rufe,
sabuej, labirinth tunele e trena,
qytet gjigand që lëviz nën dhe…
5-Manhattan,
me lozin e Arkimedit dua të ngre në qiell,
kam frikë mos përmbytesh nga oqeanët,
pastaj të kërkojnë trofetë si gurin në lumë,
shekujt të shkruajnë atë që sot ti shkëlqen.
6-Manhattan,
mahnitem,si shqip,emër i bekuar,
mbase shqiptarët të pagëzuan,
me emigrantët trupat kanë flijuar,
emrat e tyre në humnera harruar..
7-Manhattan,
kujto ata që bëjnë natën të shndritë,
për një jetë më të mirë,liri- demokraci
ngritën Statujën ,monumentin e Lirisë,
të shohë bota e lirë, diell, paqe e dritë.

-God Bless the Manhattan,NY !
I Love America,I’m Proud to be Albanian -American….
english
Manhattan ,New York
Manhattan …. Marvel!
1
Manhattan ,
I walk on the sidewalks of your thought,
Try to grab heights, in vain,
Because drops to the ground my hat,
Where are the twins *, leaky heart tears.
2
Manhattan ,
Renowned name in the world, one wonder
You are the cream of the culture of civilization,
Palaces without number as concrete columns,
Stab into the azure sky.
3-Manhattan ,
Sunny night, full of fireflies,
Only day, the night is denied,
The human brain, millions of the races,
Symbol of knowledge, city at night does not sleep.
4-Manhattan ,
The knock of pins, or noise
Stuck as lightning many floors below,
Subway, a maze of tunnels and trains,
Giant city that moves under and…
5-Manhattan ,
With Archimedes lever I want you to lift,
I fear for you, never to be submerged by oceans,
Then ask trophies as a stone in the river,
Centuries to write what you shine today.
6-Manhattan ,
Marvel, Manhattan ,
They did the night to shine for us,
For better life,freedom and demokracy,
Statue of Liberty monument built,
For him they never have seen light.
7-God Bless the Manhattan !
the name of the blessed,
Albanians may be baptized,
the troops,victims that have sacrificed,
Their names forgotten in abyss..

Kalana, Luan
publicist
albanian-american
Florida,USA