Takime më bashkëatdhetarët

23.07.2021 10:45:43

         NJOHTIM

Njoftohen të gjithë aktivistët, simpatizantët dhe mërgimtarët e interesuar se Forca e Diasporës, (FeD) organizon

TAKIM ME MËRGIMTARËT

Më datën 07.08.2021, me fillim në orën 16:00 , në Hotel “Sirius”, në Prishtinë
Pjesë e këtij takimi do të jenë edhe drejtuesit dhe aktivistët e FeD-it, nga vende të ndryshme të Europës e botës.
Bashkatdhetarë të dashur, Jeni të mirseardhur në këtë takim!
Kryetari i Forcës së Diasporës, (FeD)
Mehmet Manovi