Qeveria me Komision për zgjedhjen e kryetarit dhe katër anëtarëve të Bordit të OShP-së

12.01.2022 11:44:33

Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e parë për këtë vit.

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e radhës ka marrë vendim për emërimin e Komisionit përzgjedhës për rekomandimin e kandidatëve për kryetar dhe katër anëtarë të Bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OShP),