Ahmet Kosumi: Kuvendi i degës së LDK-së në Zvicër ishte transparent dhe i rregullt

09.07.2019 23:31:46

Pas përfundimit me sukses të zgjedhjeve nëpër nëndegë me datë 30.06.2019, LDK Dega në Zvicër mbajti Kuvendin e sajë të IX zgjedhor. Kuvendi i Degës i cili në mënyrë shumë transparente dhe demokratike zgjodhi kryetarin e degës, kryesinë dhe 3 delegatë për Kuvendin Qëndror. Kuvendin e shpalli të hapur kryetari i deritanishëm i degës Z. Arif Baftiu. Menjëher pas intonimit të hymneve të Kosovës dhe atijë Dardanë, u zgjodh kryesia e punës që udhëhoqi mjaft mirë me kuvendin. Proqesmbajtës u caktua Z. Ibrahim Syla. Në vazhdim u propozuan dhe u zgjodhën Komisionet që mundësuan mbarvajtjen e kuvendit. Pasi që Komisioni Verifikues konstatoi se nga 89 delegatë që perfaqsonin nëndegët, 81 nga ta ishin prezentë në kuvend. Kuvendi më pastaj pas diskutimeve për raportin e punës dhe raportit financiar, pas disa vrejtjeve të vogla u miratua në tërsi nga shumica e delegatëve. Pastaj mori fjalën përshëndetëse Z. Salih Morina Koordinator i LDK-së për degët jasht vendit, njëherit përcjellës zyrtar i Kuvendit.

Në vazhdim Komisioni Verifikues edhe njëher konstatoi se Kuvendi mundë të vazhdoj me zgjedhjet pasi prezent ishin 81 delegatë. U miratuan tri propozimet për kryetarin e ri të LDK-së dega në Zvicër:

1. Z. Ahmet Kosumi

2. Z. Ismet Mjaki

3. Z. Lulzim Maliqi

Pas raundit të par të votimit të fshehtë, rezultoj se për Ahmet Kosumi kishin votuar 40 delegatë, për Z. Ismet Mjaki 27 delegatë dhe për Z. Lulzim Maliqi 14 delegatë. Kështu që duhej të shkohej në votim në raundin e dytë. Me votim të fshehtë unë Ahmet Kosumi dhe Z. Ismat Mjaki.

Nga numrimi i votave të raundit të dytë të votimit rezultoj që nga 81 delegat 47 kishin votuar për mua Ahmet Kosumi dhe 34 për Z. Ismet Mjaki. Vlen të theksohet se Z. Ismet Mjaki dhe Z. Lulzim Maliqi kandidat për kryetar menjëher pas njoftimit të rezultatit më uran fitoren dhe shprehën mbështetjen e plot nga ana e tyre në të ardhmen. Vërtet ishte për tu qmuar sjellja shumë e mirë e kundërkandidatëve për kryetar, si dhe votimi i lirë i delegatëve. Më pas u propozua që kryesia e degës në të ardhmen të numroj 19 antar. Pastaj u propozuan 18 antarët e rinjë për kryesin e degës dhe me votim të hapur u votua kjo kryesi e re, me kët përbërje:

1. Ahmet Kosumi

2. Ajet Avdyli

3. Arif Baftiu

4. Fadil Dalloshi

5. Mustaf Beluli

6. Naser Ramabaja

7. Zeqir Gjukaj

8. Lulzim Maliqi

9. Ismet Mjaki

10. Ibrahim Syla

11. Dem Xhaferaj

12. Alush Grajqevci

13. Enver Aliu

14. Kenan Emini

15. Ismet Krasniqi

16. Fadil Rexhepi

17. Fran Lleshdedaj

18. Riza Smajli

19. Muharrem Kalludra Edhe njëher Komisioni Verifikues konstatoi se në Kuvend ishin 71 delegatë prezent për votim të 3 delegatëve për Kuvendin Qëndror. U propozuan 5 kundërkandidat:

1. Arif Baftiu

2. Mustafë Beluli

3. Zeqir Gjukaj

4. Ismet Mjaki

5. Ibrahim Syla

Nga votimi i fshehtë rezultoi që kundërkandidatët kishin marr këto vota:

1. Zeqir Gjukaj 28 Vota

2. Arif Baftiu 26 Vota

3. Ismet Mjaki 26 Vota

4. Mustafë Beluli 21 Vota

5. Ibrahim Syla 16 Vota

Pra sipas votimit të fshehtë dhe të lirë në kët Kuvendë, LDK Dega në Zvicër ka zgjedhur 3 Delegat për Kuvendin Qëndror: 1. Z. Zeqir Gjukaj, 2. Z. Arif Baftiu, 3. Z. Ismet Mjaki. 4. Me kët rast falenderoj të gjithë delegatët e kuvendit të IX, për besimin e dhën. Vërtet ndjehem shum i nderuar dhe i rrespektuar nga të gjithë delegatë që ishin prezent në Kuvendin e IX të Degës së LDK-së për Zvicër. Falemners aktivistë, anëtarë dhe simpatizant të LDK-së që më rrespekuat dhe nderuat aqë shumë për 25 Vite me rradhë, pandalë. Përfundimisht jeni Ju ata që më frymëzoni për më shumë punë dhe aktivitet në rritjen dhe zgjerimin edhe ma të madhë të LDK-së në Zvicër dhe më gjerë.

Mbetem me shpresë se do bëjm më tepër për organizimin tonë edhe më të mirë. Solothurn. 09.07.19

Dega e LDK-së në Zvicër

Kryetari A.Kosumi