Këta janë anëtarët e rinj të Komisionit Shtetëror të Maturës

13.02.2018 16:20:56

Komisioni Shtetëror i Maturës (KShM), ka mbajtur sot mbledhjen e parë në përbërje të re, sipas vendimit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, bazuar në Ligjin për Maturën Shtetërore.

Ky takim kishte karakter njoftues dhe është biseduar edhe për qasjen e re të Ministrisë së Arsimit në organizimin e Testit të Maturës për vitin 2018.

Përbërja e re e Komisionit është:

1. Fehmi Hysenaj – kryetar

2. Arben Dermaku – nënkryetar

3. Agim Berdyna – anëtar

4. Mustafë Kadriu – (anëtar pa të drejtë vote)

5. Arsim Ejupi (anëtar)

6. Ajka Alili (anëtare)

7. Besim Gollopeni (anëtar)

8. Lendita Pula (anëtare)

9. Majlinda Hoxha (anëtare)

10. Hilmi Ratkoceri (anëtar)

11. Musa Nikçi (anëtar)

12. Sahit Berisha (anëtar)

Ndërsa, sekretar i Komisionit Shtetëror të Maturës është vendosur të jetë Afrim Rrahmani.