Situata të vështira por jo pa pervoja të mëdha,

11.04.2019 14:33:41

Nga Xun Çetta

Kërkohët kujdesë që të mos vet vritemi nga politika në diplomaci

Jemi në situatë kryqëzimi mes të keqës dhe të mirës, mes progresit dhe regresit ,

mes ecjës dhe kthimit prapa nga gjithë çfarë pa dyshim kemi arritur që shekulli 21 të jet shekull i ne shqiptarëve.

Situata të tilla kemi kaluar më mund e sakrifica, më ligësi e forcime në popullin tonë gjë të cilën shpresoj dhe uraj ti kalojmë edhe këto situata ku është zhytur politika jonë kombëtare.

Edhe kur kemi të drejtë apsolute, pa mend në kokë nuk flitet publikisht e as veprohet horizontalisht ngase nga e drejta apsolute shumë leht mund të futëmi në padrejtësi e cila na kushton mes veti për ta lehtësuar sulmin nga diplomaci të jashtme.

Prishtinë 11.04.2019