Ashiqare dubare për pare

25.12.2016 12:09:15

N’zemër profes ju ka ba pika,
mërzit fort asht nga fizika!
S’pe ze gjumi vet pa kerkon,
vendos koka në Swiss Diamond!

Nuk po i rrihet n’Amerikë,
do me u marr me politikë!
Takravatat shpejt i mlodhi,
vendos koka te Pacolli!

Me sabah me bismilah,
Internationales i del n’krah!
Kush sulmon tha keta proletar,
ka sulmua çdo qytetar!

Nga Ahmet Asani