Kryesia e re e nëndegës së LDK-së në Olten mbajti mbledhjen e parë pas kuvendit zgjedhor

12.02.2017 19:28:53

Në këtë mbledhje, të cilën e kryesoi kryteari Ismet Krasniqi, u dikutua për çështje të natyrës rutinë, organizative dhe për çështjen e monografisë për veprimtarinë e nëndegës që nga viti 1990.

Kështu thuhet në njoftimin e shpërndarë nga sekratri i kësaj nëndege, z. Zeqir Gjukaj, të cilin mund ta lexoni më poshtë:

Fillimisht Kryetari i nendegës z. Ismet Krasniqi pershëndeti kryesinë dhe ju uroj mirëseardhje, posaqerisht 4 antarevë te rinj qe ju bashkuan kryesisë.

Kryetari dhe kryesia edhe nje herë falendëruan antarsinë per pjesëmarrje në kuvendin zgjedhor të nendegës dhe besimin qe ju dha kesaj perberjë te kryesisë deri ne kuvendin e radhes, gjithë ashtu kryesia falënderoj edhe komisionin e degës qe ishte i pranishem ne kuvend dhe me keshillat e tyrë kontriboi që kuvendi te kaloj konformë rregullores së percaktuar nga LDK.

Pastaj u  procedua me rendin e ditës, ku ne pjesen e parë u  be bartja e matrialeve arkivorë te kryesia  e ngushtë dhe ndarja e pergjëgjsive.

Ne piken e dytë ishtë organizimi i punës në nendegë në të ardhmën, ku me diskutimet dhe propozime konstruktive dhe konkrete u kyqen edhe antarë të tjerë te kryesisë.

Kryesia vendosi qe mbledhjet e rregullta te kryesisë te jenë një herë ne muaj, ndersa herë pas herë gjatë vitit edhe takimet me antarsinë e gjerë ne formë te festave, manifestimeve dhe pervjetoreve me rendësi Kombëtare.

U diskutua edhe per Monografinë e filluar nga kjo nendegë, lidhur me punën dhe aktivitetin e saj nga themelimi i saj në vitin 1990 dhe u vendos që e gjithë kryesia te punoj ne mbledhjen e matrialeve dhe në nje afat 1 vjeçar te behet gati per botim dhe ne 28 vjetorin e thëmelimit te nendeges se Oltenit ti ndahet antarësisë.

Gjatë gjithë mbledhjes dominoj një atmosfer mirëkuptimi dhe me diskutime konstruktive u la të kuptohet që kjo nendegë eshtë ne rrugë te mbarë që të jetë gjithmonë ne sherbim te antarsisë dhe simpatizanteve të sajë.

Olten: 12 shkurt 2017

Sekretari: Zeqir Gjukaj