MSH: “Barnatore mobile” në dhjetë rajone të Maqedonisë

26.10.2016 18:14:57

Ndarja e dhjetë licencave të reja për barnatore mobile në dhjetë rajone në Republikën e Maqedonisë, është masa e re e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilën sot në konferencë për shtyp e kumtoi zëvendëskryeministri dhe ministër i Shëndetësisë, Nikolla Todoro.

Kjo masë, theksoi , është për 10 barnatore mobile në 10 rajone me çka do të përfshihen 542 vendbanime apo mbi 463.000 banorë do të mund për herë të parë pjesën më të madhe të barërave t’i marrin në shtëpinë e tyre dhe vendbanimin e tyre. Theksoi se paraprakisht ishin sjellur dhe kontraktuar marrëveshje me barnatore mobile në gjashtë rajone të cilat përfshinin 50.000 banorë dhe 304 vendbanime.

Sipas tij, kjo është masë e madhe e cila do të mundësojë numër të madh të qytetarëve të RM-së të marrin qasje shumë më të mirë drejt shërbimeve shëndetësore apo qasje më të shpejtë drejt barërave, përkatësisht seriozisht ulen shpenzimet e qytetarëve gjatë qasjes drejt shërbimit shëndetësor apo drejt medikamentit.

Projekti “Barnatore mobile”, theksoi Todorov, ka të bëjë me mundësinë që barërat të jenë më afër qytetarëve të cilët jetojnë në vendbanime me më pak se 1.000 banorë. Ai tha se pjesa më e madhe e këtyre vendbanimeve asnjëherë më parë nuk kanë pasur mundësi që barërat t’u ofrohen qytetarëve deri në vendin e tyre të jetesës, ndërkaq në këtë rast madje edhe deri në shtëpitë e tyre.

Barnatoret mobile janë ndarë për komunat: Veles, Çashkë,. Gradsko dhe Llozovë, me çka do të përfshihen 86 vendbanime, përkatësisht benefite do të kenë rreth 70.000 banorë, Krivogashtani dhe Dollneni për 44 vendbanime dhe rreth 19.300 banorë, Kriva Pallanka, Rankovci dhe Kratova për 80 vendbanime dhe mbi 34.000 banorë, Berova, Pehçeva, Dellçeva, Makedonska Kamenica dhe Vinica për 54 vendbanime dhe mbi 65.000 banorë, në Karbinci, Zërnovci, Çeshinovë Obleshevë për 39 vendbanime dhe pothuajse 14.000 banorë, Haraçina, Ilindeni, petriveci për 25 vendbanime dhe 36.000 banorë, Dmeir Hisari dhe Krusheva për mbin 57 vendbanime dhe pothuajse 18.500 banorë, Manasitir për 59 vendbanime dhe mbi 100.000 banorë, Resnja dhe Ohri për mbi 60 venddbanime drejt të cilave gravitojnë 83.300 banorë dhe në Sopishte, Studeniçan dhe zelenikovë pë 38 vendbanime me çka benefit do të kenë mbi 28.000 banorë.

Këtë projekt, theksoi, mund ta ndërlidhim edhe me projektin “barnatorja rurale” i cili funksionon në 38 komuna, ndërsa janë hapur 67 barnatore me të cilat janë mbuluar mbi 180.000 banorë. Shtoi se projekti “Barnatorja rurale” ka të bëjë me vendbanimet të cilat kanë më shumë se 1.000 e më pak se 3.500 banorë.